Låskunskap:

 

Vad är lås? Ett lås har till uppgift att regla eller försegla något från att kunna användas. Upplåsnings-/uppreglingsförfarandet bör innefatta någon typ av kodning. Det vill säga att endast behörig person skall äga tillträde att manövrera reglingen. Själva koden kan bäras med på ett plastkort, chip, nyckel (kodbärare) eller en i minnet memorerad sifferkombination. Lås = regling + kodning

Varför behövs lås? Det första vi tänker på är oftast att lås är till för att stoppa tjuvar som vill bryta sig in och stjäla värdeföremål. Men det finns fler anledningar till varför vi vill låsa saker:

 • stoppa sabotörer från att vandalisera eller sabotera något
 • skydda känslig information eller affärshemligheter från spionage
 • skydda vår integritet genom att kunna låsa in oss i ett hygienutrymme
 • skydda barn från att komma in i farliga hissmaskinrum eller elcentraler
 • begränsa att personer utan tillträde kan ockupera eller uppehålla sig på vissa platser
 • hindra personer utan erforderlig kännedom att använda farliga maskiner

Inbrottstjuvens kalkyl. Eld kräver syre-värme-bränsle. Om vi tar bort en av de tre delarna kan eld inte uppstå. På samma sätt kan vi tänka när det gäller stöld vid inbrott. Tjuven begår nämligen inbrott med en ganska enkel kalkyl:

 • stöldbegärligt – det ska finnas värdeföremål som är lätt att bära med sig
 • tid – det ska gå att ta sig in och stjäla utan att det tar för lång tid
 • spårbarhet – stöldgodset ska kunna omsättas till pengar utan att föremålet kan spåras till gärningspersonen

Om en av de tre delarna gör brottet ointressant för tjuven så har vi markant minskat risken för att drabbas av inbrott.

Vad kan vi göra? I våra ambitioner att skydda oss från till exempel ett inbrott så kan vi dela in skeendet i före, under och efter:

 • Före – kan vi försöka skapa preventiva åtgärder. Det kan röra sig om förtroendeingivande lås och information (skyltar) om larm och övervakning.
 • Under –  pågående inbrott ska det ta tid och vara omständligt att ta sig in. Att det bullrar, blinkar, larmar eller krossas glas stressar tjuven ytterligare. Ju hårdare tjuven måste arbeta ju större risk att han/hon lämnar spår efter sig eller upptäcks av grannar eller förbipasserande.
 • Efter – Till sist har vi skeendet ”efter”. Det kan handla om DNA-märkta eller stöldmärkta saker, men även om bilder eller vittnesuppgifter från allmänheten.

Övriga krav på lås och beslag:

 • användarvänlighet
 • tillgänglighet
 • inbrottsskydd
 • utrymning
 • brandsäkerhet
 • omgivningsmiljö
 • miljöpåverkan och hållbarhet